ActionCOACH
Business Profile

Bộ câu hỏi dưới đây được thiết kế để giúp chủ doanh nghiệp hay CEO đánh giá tình hình thực tế doanh nghiệp hiện nay so với mục tiêu mong muốn của mình. Chúng tôi đã tìm ra 100 lĩnh vực then chốt đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp bằng cách tăng doanh thu và tạo ra lợi nhuận và cân bằng. Hãy trả lời từng câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn từ 1–5 ở cột điểm tương ứng, dựa vào mức độ bạn thực tế đạt được trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành, hãy gởi lại cho Coach [Tên coach], để chúng tôi có thể sơ đồ hoá kết quả cho bạn và giải thích cặn kẽ.

Thông tin

Họ và tên:
Chức danh:
Số lượng nhân viên:
Doanh số năm ngoái
Tên công ty:
Số điện thoại:
Email:
PHẦN 01: KIỂM TRA VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý
1
2
3
4
5
Công ty của tôi kiểm tra và đo lường tất cả các hoạt động như giao hàng, thực hiện cam kết của hợp đồng để bảo đảm thoả mãn nhu cầu của khách hàng?
Chúng tôi thường xuyên khảo sát khách hàng để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trước khi quyết định phải chăm sóc khách hàng bằng cách nào để đạt được mục tiêu đặt ra khi thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng.
Chúng tôi luôn phân tích những sai lầm từ các hoạt động tiếp xúc với khách hàng ở cả cấp độ công ty và cấp độ nhân viên để rút kinh nghiệm từ sai lầm đó để có các hoạt động chăm sóc khách hàng để giữ khách hàng ở lại với công ty lâu dài hơn?
Chúng tôi luôn tìm cách để làm tốt hơn 1% mỗi lần có cơ hội tiếp xúc với khách hàng?
Chúng tôi tin rằng việc chăm sóc khách hàng quan trọng hơn cả việc bán hàng trong doanh nghiệp của chúng tôi?
Chúng tôi chọn lựa khách hàng phù hợp với phân khúc khách hàng của chúng tôi đang kinh doanh?
Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và phát triển kinh doanh của chúng tôi dựa trên nhu cầu đó?
Định hướng phát triển nhân sự của chúng tôi là có thể thay đổi nhanh chóng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Tôi sẵn sàng hoãn hoặc huỷ một cuộc hẹn để bán hàng để chăm sóc khách hàng cũ theo lịch phù hợp với họ khi họ cần đến chúng tôi.
Công ty chúng tôi liên tục thực hiện phương châm hứa ít, làm nhiều trong tất cả các hoạt động chăm sóc khách hàng.
PHẦN 2: KIỂM TRA VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA BÁN HÀNG Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý
1
2
3
4
5
Quy trình bán hàng của chúng tôi luôn được KIỂM TRA và ĐO LƯỜNG các bước của quy trình hàng tuần để bảo đảm đạt chỉ tiêu đặt ra?
Bộ phận bán hàng của tôi thành công vì họ luôn được đào tạo thường xuyên kiến thức sản phẩm, tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng, lợi điểm cạnh tranh độc nhất của công ty, khác biệt của sản phẩm và kỹ năng bán hàng?
Bộ phận bán hàng của tôi được vận hành để đạt được mục tiêu chung của bộ phận, chứ không phải mục tiêu cá nhận của từng nhân viên.
Bộ phận kinh doanh luôn được trang bị đầy đủ công cụ bán hàng, và luôn cập nhật thêm nhiều công cụ bán hàng khác theo hàng năm.
Hiện nay công ty đang có chương trình hoa hồng, thưởng cho đội ngũ bán hàng một cách rõ ràng.
Mục tiêu của bộ phận sản xuất hoặc bộ phận thu mua là hỗ trợ bộ phận bán hàng và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để hỗ trợ đội bán hàng đạt được mục tiêu.
Số lượng bán ra ngày càng tăng theo thời gian.
Hầu như không có xung đột hoặc xích mích giữa bộ phận bán hàng và bộ phận sản xuất (hoặc thu mua).
Bộ Phận kinh doanh luôn chịu trách nhiệm cho việc dự báo bán hàng định kỳ và thực hiện đúng dự báo đã đưa ra.
Tôi hoàn toàn hài lòng với thị phần của tôi.
Phần 3: KIỂM TRA VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ LÀM MARKETING Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý
1
2
3
4
5
Công ty đã tìm được thị trường ngách cho sản phẩm mà mình đang kinh doanh và không còn giảm giá để có khách hàng nữa.
Mọi người trong công ty đều biết giá trị vòng đời khách hàng và giá trị đó liên tục tăng lên theo từng năm.
Chúng tôi liên tục theo dõi được số lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng mới và số lần giao dịch của mỗi khách hàng trong một tuần/ tháng/quý/ năm (dựa vào đặc thù của sản phẩm).
Chúng tôi chỉ quảng cáo khi đã có kết quả thử nghiệm và đo lường được các chỉ số, Chúng tôi không quảng cáo tuỳ theo cảm hứng.
Chúng tôi luôn giáo dục khách hàng về lợi ích sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Mọi người trong công ty đều biết và hiểu lợi thế bán hàng độc nhất (USP) của chúng tôi.
Mọi thành viên trong công ty đều là hình ảnh quảng cáo di động cho công ty.
Chúng tôi thuê các công ty bên ngoài làm quảng cáo và chúng tôi giữ bản quyền các ý tưởng sáng tạo đó.
Chúng tôi luôn giáo dục thị trường về giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và không bao giờ tiếp thị bằng giá thấp để cạnh tranh.
Chúng tôi khảo sát tất cả những người không mua sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, để chúng tôi cải tiến chiến lược marketing.